• Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku
 • Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku
 • Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku
 • Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku
Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

290.000đ
1860322

Gomachinku / Korea

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Tạm hết hàng
 • thông tin sản phẩm
 • Đánh giá
 • Hỏi đáp

Giới thiệu sản phẩm Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 

Kiểu 01
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 26, dài quần 44, eo 23 (cm)
Size 130 (7-8 tuổi): dài áo 50, ngực 36, dài tay 29, dài quần 47, eo 24 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 02
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 26, dài quần 44, eo 23 (cm)
Size 130 (7-8 tuổi): dài áo 50, ngực 36, dài tay 29, dài quần 47, eo 24 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 03
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 04
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 05
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 26, dài quần 44, eo 23 (cm)
Size 130 (7-8 tuổi): dài áo 50, ngực 36, dài tay 29, dài quần 47, eo 24 (cm)

 

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 06
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 26, dài quần 44, eo 23 (cm)
Size 130 (7-8 tuổi): dài áo 50, ngực 36, dài tay 29, dài quần 47, eo 24 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 07
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 08
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 09
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 26, dài quần 44, eo 23 (cm)
Size 130 (7-8 tuổi): dài áo 50, ngực 36, dài tay 29, dài quần 47, eo 24 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 

 


Kiểu 10
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 26, dài quần 44, eo 23 (cm)
Size 130 (7-8 tuổi): dài áo 50, ngực 36, dài tay 29, dài quần 47, eo 24 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 11
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 21, dài quần 38, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 26, dài quần 44, eo 23 (cm)
Size 130 (7-8 tuổi): dài áo 50, ngực 36, dài tay 29, dài quần 47, eo 24 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 12
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 19, dài quần 35, eo 20 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 23.5, dài quần 41, eo 22 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 13
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 14
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 16
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 17
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 18
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 19
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 15, dài quần 32, eo 23 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 20
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 21
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 


Kiểu 22
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 15, dài quần 32, eo 23 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 23
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 


Kiểu 24
Chất liệu: Cotton
Kích thước:
Size 90 (24 tháng): dài áo 39, ngực 30, dài tay 12, dài quần 22.5, eo 20 (cm)
Size 100 (36 tháng): dài áo 42, ngực 31, dài tay 13, dài quần 25, eo 21 (cm)
Size 110 (3-4 tuổi): dài áo 45, ngực 32.5, dài tay 14, dài quần 28, eo 22 (cm)
Size 120 (5-6 tuổi): dài áo 47, ngực 34, dài tay 15, dài quần 32, eo 23 (cm)

 

Bộ sưu tập đồ trẻ em đáng yêu Gomachinku

 

 

Xem thêm nội dung

 • thông tin sản phẩm
 • Đánh giá
 • Hỏi đáp
 • Tất cả
 • 5 sao
 • 4 sao
 • 3 sao
 • 2 sao
 • 1 sao
 • Có bình luận
 • Có hình ảnh
GỬI NỘI DUNG
  • thông tin sản phẩm
  • Đánh giá
  • Hỏi đáp
  GỬI CÂU HỎI

   SẢN PHẨM LIÊN QUAN