Ready for 'BIO' April | Yes24.com Vietnam
Sự kiện này chỉ dành cho phiên bản PC.