Yes24.com Việt Nam
Không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp chuyên về ngành thời trang và
sản phẩm văn hóa, mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng.
NHIỆM VỤ
Sự hài lòng
Định hình doanh nghiệp
mô hình thắng lợi
giá trị cổ đông
doanh nghiệp vững chắc
Tối đa hóa sự hài lòng
của khách hàng
thông qua sự sáng tạo
và phát hiện những
giá trị mới
Định hình
một công ty
biết ơn và cống hiến
cho xã hội
WIN - WIN
Luôn phát triển
mối quan hệ hữu nghị
và cùng thắng lợi
với các đối tác.
Nâng cao giá trị cổ đông
bằng cách xây dựng
cơ cấu tài chính
trong sạch và tạo ra
lợi nhuận thường xuyên.
Xây dựng hình ảnh
doanh nghiệp vững chắc
qua việc nâng cao sự
hài lòng của nhân viên
và hình thành tổ chức
văn hóa sôi nổi.
lực lượng nòng cốt
sáng tạo
thử thách
giá trị
ưu tiên
nhân tài
u tú
nhiệt tình
năng động