Bitis

Bitis với tâm niệm phải 'Sáng tạo vì sứ mệnh tồn tại và phái triển công ty', hiện nay, công ty Biti's đang quan tâm phát triển chiến lược đầu tư dài hạn và bên vững. Công ty tin rằng các lĩnh vực đầu tư trong tương lai như khách sạn, resort, du lịch, trung tâm thương mại ... với uy tín và chất lượng phục vụ sẽ là tôn chỉ hàng đầu cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Biti's.

TÌM THEO GIÁ
 • < 500,000đ
 • 500,000đ - 1,000,000đ
 • 1,000,000đ - 2,000,000đ
 • 2,000,000đ - 5,000,000đ
 • > 5,000,000đ

BITI'S

 • Bán chạy
 • Mới Nhất
 • Khuyến mãi
 • Giá thấp
 • Giá cao
 • Đánh giá tốt
 • Giao Nhanh