GNB 1 GNB 2 GNB 3
Bộ nữ trang cao cấp ngọc
Bông tai ngọc trai cao c