Ưu đãi thành viên mới Yes24 ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN MỚI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
  • Tặng 20.000 Yespoint điểm thưởng (Tích lũy để đổi thành YesMoney sử dụng giảm 10% khi thanh toán)

    Tặng 20.000 YesMoney
    (Sử dụng để giảm 20K khi thanh toán cho đơn hàng đầu tiên.)

  • Tặng 200.000 kẹo sao để đổi quà và tham gia cách trò chơi nhận thưởng trên trang

    Tặng 200.000 kẹo sao để đổi quà và
    tham gia cách trò chơi nhận thưởng trên trang

Quyền lợi thành viên Quyền lợi thành viên