GNB 1 GNB 2 GNB 3
IDEAL WHITE - Dưỡng trắn
IDEAL LUMIERE
COMBO GIÁ SỐC
AQUALIA THERMAL- Dưỡng ẩ
IDEAL SOLEIL- Chống nắng
NORMADERM- Giảm dầu, giả
PURETE' THERMAL- Thanh l
LIFTCTIV - Chống và trị
CHĂM SÓC CƠ THỂ